All posts by David

Offentliga verk

Utsmyckning på Tallgården, detalj

”Pussel”

Idéskiss
Tallgårdens förskola, Mölnlycke
Härryda kommun

Mitt förslag till utsmyckning bygger på tanken att det yttre landskapet runt Tallgårdens förskola, möter det inre landskapet. Förslaget utgår från de centralt placerade ”stammar” som finns mitt i förskolan, men jag har även tagit korridoren eller ”allén” i beaktning.

Tänk er att varje dag gå igenom en korridor som bokstavligt talat inbjuder till tankens lek, sagornas godisskogar eller naturens fyra skiftningar – vår, sommar, höst och vinter.

De två pelarna i Piazzan smyckas rikligt. Konsolerna i verket kan också placeras högt under tak i korridoren, där det fina ljusinsläppet kommer att interagera med grenar från massor av träd som sticker in i förskolans lokaler. Min tanke är att den som utnyttjar korridoren skall känna sig omsluten av skog, som att vandra under ett lövtak ute i naturen.

Som bildpedagog på N3 i Trollhättan har jag skaffat mig en bredare, och ganska god uppfattning om vilka av mina verk som kan fungera bland barn, ungdomar och vuxna, där de känner att de är delaktiga.

Genom att fysiskt röra sig genom rummet är min ambition att verket skall upplevas som levande och i förändring. Med hjälp av de ständigt skiftande ljusförhållandena utomhus, upplevs färgen i mina trädkronor att skifta. En utsmyckning för den aktive såväl som den passive betraktaren.

I förslaget bifogar jag även bilder på mina tidigare utförda träreliefer, då dessa verk visualiserar mina tankar kring utsmyckningen på Tallgårdens förskola i Härryda kommun. Som konstnär förhåller jag mig relativt fritt till mitt förslag. Färger och former kan variera något från det visade materialet.

Min tanke till utsmyckning är att möta ett ständigt pågående pussel, där du är en viktig del.

utsmyckning_tallgarden

Måleri