Biografi

Personal

Born in 1976, Sweden. Have four children. During and after studying at the Royal College of Fine Art in Stockholm, I have made numerous trips to the Middle East, in countries such as Syria, Palestine and Egypt. Since the spring of 2010 , I also have an appointment as a an educator at N3 – Meetingpoint for young culture, in Trollhattan, Sweden.


Personligt

Född 1976. Har fyra barn. Har under och efter studietiden på Kungliga Konsthögskolan gjort ett antal resor till Mellanöstern, i länder som Syrien, Palestina och Egypten. Sedan våren 2010 har jag även en anställning som bild- och formpedagog på N3 – Mötesplats för ung kultur i Trollhättan.