Category Archives: Press

Artikel i GP

”Snårig skönhet rik på rytm”

David Myrvolds utställning på Vänersborgs konsthall är en snårig skönhet, skriver Mikael Olofsson.

Vänersborgs konsthall
David Myrvold – Atys

Gran, Buxbom, Valnöt, Apel. Trädtitlarna på David Myrvolds utställning på Vänersborgs konsthall motsvaras verkligen av en skog av målningar, uppställda på stafflier och tätt hängande på väggar, en medvetet rörig hängning, provokativ. Utställningens huvudtitel är däremot lånad från en barockopera av Jean-Baptiste Lully, Atys, hjälten som återföds som tall!

En av alla dessa metamorfoser, så omhuldade av barocken men ofta med sina egentliga rötter i grekisk mytologi och den romerske diktaren Ovidius. Atys känner jag inte till, men hur mycket måste inte en hjälte tagga ner som träd? Myrvolds rönn, hassel och tall etcetera prövar jag att avläsa inom ett liknande mytologiskt mönster, förvandlade, men med vandrande apparationer också inom arten: de fyra målningar som har titeln Tall bär inte nödvändigtvis på större släktskap än valnöten och judasträdet. Och några trädavbildningar rör det sig inte om, utan ett helt nonfigurativt måleri som i koloristiska variationer låter rätlinjiga skarpa strukturer och fritt vandrande penselstråk mötas och avlagras, tätt eller glest.

Att inte avbilda naturen men arbeta som den. Jag vet inte om den formeln som varit aktuell från tiden för Strindbergs måleriska experiment fram till åtminstone Jackson Pollocks dagar har någon mening för Myrvold. Från romantiken och framåt har ju landskapet tjänat som måleriets stora Laboratorium.
I kombinationerna av det planmässiga och spontant intuitiva alstrar Myrvolds målningar i alla fall mycket skönhet, inom ett givet register, men totalt oförutsägbart inom begränsningarna. Det är fräscht, ett ögonbad, en upptäcktsfärd rik på rytmer. Också modigt, eftersom mängden skulle kunna leda till ett intryck av upprepning och monotoni.

Kvalitéerna hade blivit tydligare med en stramare hängning – en för konstnären säkert förväntad åsikt. I gengäld går det att hitta ändå. Utställningen är en snårig skönhet.

Mikael Olofsson
Publicerad i Göteborgs Posten, GP, 2012 12 03